Novinky

 

Členové výboru nafotili v listopadu 2022, v souvislosti s revitalizací Žehuňského rybníka, neuvěřitelné množství bahenního sedimentu a kalu téměř na celém našem revíru od poltrub v Žehuni, přes Mlýnskou strouhu, starou řeku Cidlinu, soutok Mlýnské a Cidliny až k Badrům a dále. Na našem revíru bylo poškozeno životní prostředí. Fotodokumentace byla...

Dne 16.07.2022 se konaly oslavy 665 let od založení obce Choťovice. Součástí oslav byla i výstava místních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, včelaři, malíři, atd.), které v Choťovicích dlouhodobě působí. Ani náš spolek na této výstavě nemohl chybět a na fotografiích si můžete i Vy tuto výstavu prohlédnout. Tímto obci Choťovice děkujeme za možnost...

Na Dobšickém rameni se opět konaly již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně chladné, ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 53 závodníků, z toho 26 dětí a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili do dvou věkových kategorií, a to děti do...

23.3. 2022 bylo v rámci stoprocentní dotace z operačního programu Rybářství, který spadá pod Evropský námořní fond, vysazeno celkem 12 000 ks úhořího monté o celkové váze 4,0 kg a hodnotě 35 067 Kč.

Dne 05.03.2022 se v Dobšickém šenku od 14:00 hod konala volební výroční členská schůze ČRS MO Žehuň, které se zúčastnilo celkem 45 členů organizace. Účastníci výroční členské schůze byli seznámeni s chodem organizace v roce 2021 a výhledem a plány na rok 2022. Byl zvolen i nový výbor a dozorčí komise na období 2022 - 2026. Zprávy členů výboru byly...

Dne 21.7.2020 došlo v rámci dobré spolupráce se spolkem Dobšané k doplnění kameniva na palisádě u Dobšického ramene. Chybějící kamenivo zajistil a uhradil spolek Dobšané, následně byl Mgr. Oldřichem Novotným převezen až na místo a ve spolupráci se členy ČRS MO Žehuň byl rozvezen přímo na palisádu. Tímto všem zúčastněným i spolku Dobšané z. s....