Zápisy ze schůzí

Zápisy ze schůzí vedeme v elektronické podobě od zvolení nového výboru členskou schůzí dne 3.3.2018. Dříve ručně psané zápisy archivujeme a jsou v případě potřeby k nahlédnutí.