Operační program rybářství 2014 - 2020

Název projektu: Obnova technického vybavení pro odchov a přepravu ryb

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/000346

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení čerpadla, přívěsného vozíku, bedny pro převoz ryb a dalšího drobného vybavení pro potřeby rybářství.