Přihláška nového člena


1. Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.


2. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.


3. Základní znalosti způsobů lovu ryb.


4. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.


5. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS (Stanovy ČRS nejsou součástí přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění).