Velké množství sedimentu v řece Cidlině a kroky výboru MO v této věci

06.12.2022

Členové výboru nafotili v listopadu 2022, v souvislosti s revitalizací Žehuňského rybníka, neuvěřitelné množství bahenního sedimentu a kalu téměř na celém našem revíru od poltrub v Žehuni, přes Mlýnskou strouhu, starou řeku Cidlinu, soutok Mlýnské a Cidliny až k Badrům a dále. Na našem revíru bylo poškozeno životní prostředí. Fotodokumentace byla podkladem k mimořádnému výboru naší organizace, který se sešel 18.11.2022. Z fotografií je patrné, že došlo k ekologické kalamitě na našem revíru a je velmi omezeno naše právo hospodařit a užívat tento revír. Výbor místní organizace podal několik podnětů k orgánům státní správy s cílem zamezit dalším škodám a uplatňovat na budoucích odpovědných osobách vzniklé škody. O konkrétních krocích a jejich výsledcích Vás budeme průběžně informovat.


Mgr. Oldřich Novotný - místopředseda MO Žehuň