Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s.

Žehuň 

samostatně hospodařící MO

POZVÁNKA

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žehuň, IČ: 47528630, Žehuň 136, 289 05 Žehuň, Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná dne 29. 2. 2020 od 14:00 hodin v sále Dobšického šenku v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO, brigádách atd. Zprávy funkcionářů výboru budou promítány na plátno formou prezentace a pro účastníky výroční schůze bude připraveno malé občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast.

V Žehuni dne 15.1.2020 Ing. Ondřej Jedlička

předseda MO Žehuň

Dne 20.4.2019 se na Dobšickém rameni konaly již tradiční rybářské závody, které se letos uskutečnily v rámci Rybářských slavností u příležitosti oslav 90 let od založení Českého rybářského svazu MO Žehuň. Počasí bylo nádherné a již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 48 závodníků z...

Dne 23.3.2019 jsme nasazovali kapra K2 o váze 200 kg, lína L3 o váze 30 kg a krásného amura Am3 o váze 100 kg, tuto násadu do našeho revíru dodala MO Rožďalovice.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Výroční schůze konané dne 2.3.2019 v Dobšickém šenku. Program schůze a zápis najdete zde.

Naši partneři: