Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Žehuň

samostatně hospodařící MO

Brigády 2024 - MO ČRS Žehuň

Výlov rybníku Badra: 10.3.2024 sraz v 7:00 u Boudy v Sánech - příprava výlovu 8:00 začátek výlovu na BadrechVýlov se bude konat v závislosti na průtoku řeky Cidliny, v případě přesunutí výlovu z důvodu vysokého stavu vody, budete informováni emailem a na webových stránkách. Časová náročnost přípravy výlovu a lovení cca 3 hodiny.

POZVÁNKA

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Žehuň, IČ: 47528630, Žehuň 136, 289 05 Žehuň, Vás zve na výroční členskou schůzi, která se koná dne 02. 03. 2024 od 14:00 hodin v sále Dobšického šenku v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO, brigádách atd. Zprávy funkcionářů výboru budou klasicky promítány na plátno formou prezentace a pro účastníky výroční schůze bude připraveno malé občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast.

V Žehuni dne 01.02.2024 Ing. Ondřej Jedlička

předseda MO Žehuň

Výdej povolenek a členských známek 2024

ČRS MO Žehuň

Pozor změna místa výdeje povolenek

Vážení členové ČRS MO Žehuň,

dovolujeme si vám připomenout skutečnost, že povolenky k lovu ryb za rok 2023, je nutno odevzdat zpět do organizace, která je vydala a to nejpozději výjimečně do 21.01.2024. K tomuto můžete využít stanovené termíny, kde si můžete rovnou zakoupit povolenku novou, uhradit členství, atd. Termíny pro výdej nových povolenek jsou:

dne: čas:

sobota 6. 1. 2024 8:00 – 11:30 hod.

sobota 13. 1. 2024 8:00 – 11:30 hod.

neděle 21. 1. 2024 9:00 – 11:30 hod.

sobota 3. 2. 2024 9:00 – 11:30 hod

Povolenku za rok 2023, můžete výjimečně vrátit až do termínu 21.1.2024.

Výdej povolenek a členských známek bude prováděn v sále Dobšického šenku v obci Dobšice - adresa Dobšice 134

Sebou si prosím nezapomeňte rybářský lístek a členskou legitimaci – s přechodem na Rybářský informační systém jsou údaje z těchto dokumentů klíčové.

Děkujeme za pochopení

Upozorňujeme členy MO Žehuň, že výdej povolenek mimo výše uvedené termíny, bude pouze na výborových schůzích, vždy první pátek v měsíci a nebo na výroční schůzi dne 02.03.2024.

S pozdravem Ing. Ondřej Jedlička - předseda MO Žehuň


Členové výboru nafotili v listopadu 2022, v souvislosti s revitalizací Žehuňského rybníka, neuvěřitelné množství bahenního sedimentu a kalu téměř na celém našem revíru od poltrub v Žehuni, přes Mlýnskou strouhu, starou řeku Cidlinu, soutok Mlýnské a Cidliny až k Badrům a dále. Na našem revíru bylo poškozeno životní prostředí. Fotodokumentace byla...

Dne 16.07.2022 se konaly oslavy 665 let od založení obce Choťovice. Součástí oslav byla i výstava místních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, včelaři, malíři, atd.), které v Choťovicích dlouhodobě působí. Ani náš spolek na této výstavě nemohl chybět a na fotografiích si můžete i Vy tuto výstavu prohlédnout. Tímto obci Choťovice děkujeme za možnost...

Na Dobšickém rameni se opět konaly již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně chladné, ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 53 závodníků, z toho 26 dětí a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili do dvou věkových kategorií, a to děti do...

Naši partneři: