Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s.

Žehuň 

samostatně hospodařící MO

POZVÁNKA

Zveme Vás na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 2. 3. 2019 od 14:00 hodin v sále Dobšického šenku v obci Dobšice. Účast členů MO Žehuň je nutná z důvodu informovanosti o dění v MO, brigádách atd. Pro účastníky výroční schůze bude připraveno malé občerstvení.


Věnujte prosím pozornost následujícím informacím neboť se každoročně opakují stejné chyby. Nebuďte za hlupáky. Máme pouze jeden revír - vyplňujete pouze první a poslední řádek, jak je v následujícím vzoru.

Naši partneři: