Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Žehuň

samostatně hospodařící MO

Tímto si Vás dovolujeme pozvat, na již tradiční rybářské závody, které se budou konat dne 15.4.2023 na Dobšickém rameni. V sekci Legislativa najdete plakát, který můžete volně šířit a pravidla rybářských závodů. Opět budou 2 kategorie závodníků a to děti do 15 let a dospělí nad 15 let, každá kategorie bude mít své tři hlavní ceny. Po celou dobu závodů bude zajištěno občerstvení z mobilního karavanu přímo vedle Dobšického ramene, kde bude samozřejmě i možnost posezení.
Přijměte tímto naše pozvání a pokud nechcete přímo závodit, přijďte se třeba jen podívat :-) 

Ing. Ondřej Jedlička - předseda MO Žehuň

Aktuálně

S velkým zármutkem Vám oznamujeme, že dne 15.04.2023 nás navždy opustil náš dlouholetý člen a pokladník ČRS MO Žehuň, pan Josef Vaníček ve věku 89 let.

Čest jeho památce.


Členové výboru nafotili v listopadu 2022, v souvislosti s revitalizací Žehuňského rybníka, neuvěřitelné množství bahenního sedimentu a kalu téměř na celém našem revíru od poltrub v Žehuni, přes Mlýnskou strouhu, starou řeku Cidlinu, soutok Mlýnské a Cidliny až k Badrům a dále. Na našem revíru bylo poškozeno životní prostředí. Fotodokumentace byla...

Dne 16.07.2022 se konaly oslavy 665 let od založení obce Choťovice. Součástí oslav byla i výstava místních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, včelaři, malíři, atd.), které v Choťovicích dlouhodobě působí. Ani náš spolek na této výstavě nemohl chybět a na fotografiích si můžete i Vy tuto výstavu prohlédnout. Tímto obci Choťovice děkujeme za možnost...

Na Dobšickém rameni se opět konaly již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně chladné, ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 53 závodníků, z toho 26 dětí a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili do dvou věkových kategorií, a to děti do...

Naši partneři: