Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Žehuň

samostatně hospodařící MO

Aktuálně

Jarní hájení na našem revíru 411009 Cidlina 1B končí 22.4.2022 osvěžte si paměť znalostí Rybářského řádu


Na Dobšickém rameni se opět konaly již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně chladné, ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 53 závodníků, z toho 26 dětí a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili do dvou věkových kategorií, a to děti do...

23.3. 2022 bylo v rámci stoprocentní dotace z operačního programu Rybářství, který spadá pod Evropský námořní fond, vysazeno celkem 12 000 ks úhořího monté o celkové váze 4,0 kg a hodnotě 35 067 Kč.

Dne 05.03.2022 se v Dobšickém šenku od 14:00 hod konala volební výroční členská schůze ČRS MO Žehuň, které se zúčastnilo celkem 45 členů organizace. Účastníci výroční členské schůze byli seznámeni s chodem organizace v roce 2021 a výhledem a plány na rok 2022. Byl zvolen i nový výbor a dozorčí komise na období 2022 - 2026. Zprávy členů výboru byly...

Naši partneři: