Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Žehuň

samostatně hospodařící MO

Připomenutí


Ukončení mimořádných veterinárních opatření 

Vážení členové MO Žehuň,

tímto vám dáváme na vědomí dobrou zprávu, kterou jsme dnes obdrželi. Mimořádná veterinární opatření, vyhlášená na základě Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj č.j. SVS/2020/093207-S o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a k zamezení šíření nebezpečné nákazy herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) ze dne 13.8.2020 se ukončují a se nákaza prohlašuje za zdolanou.

Pro rybáře to znamená návrat k tomu, že ryby které si rybář rozhodne ponechat a odvézt domů ke vlastní spotřebě, již nemusí před odchodem od vody na místě usmrtit, nýbrž si je jako před prokázanou nákazou herpesvirózy Koi může odvézt domů živé. Zejména v této době lovu dravců se to týká i nástražních rybiček, které lze tedy od 11.12.2020 převážet a odvážet na revír a z revíru bez omezení.

Jsem moc rád, že se takto nebezpečnou nákazu, podařilo zdolat v tak ,,relativně" krátkém časovém období. Ještě jednou vám všem děkuji za spolupráci a dodržování veterinárních nařízení, které u nás KVS vyhlásila. V případě vašich dotazů jsem k dispozici.

Více informací ZDE

,,Petrův zdar"

Ing. Ondřej Jedlička, tel. 728 338 686

předseda ČRS MO Žehuň


Dne 21.7.2020 došlo v rámci dobré spolupráce se spolkem Dobšané k doplnění kameniva na palisádě u Dobšického ramene. Chybějící kamenivo zajistil a uhradil spolek Dobšané, následně byl Mgr. Oldřichem Novotným převezen až na místo a ve spolupráci se členy ČRS MO Žehuň byl rozvezen přímo na palisádu. Tímto všem zúčastněným i spolku Dobšané z. s....

Naši partneři: