Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s.

Žehuň 

samostatně hospodařící MO

Aktuálně:

Aktuálně:

! NAŘÍZENÍ KVS - DŮLEŽITÉ !

Vážení členové MO Žehuň,

tímto vám dáváme na vědomí nemilou zprávu, na základě potvrzené nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra Koi) v k. ú. Hradišťko II, bylo vydáno nařízení Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Středočeský Č. j. SVS/2020/093207-S, s platností od 13.08.2020, do kterého spadá i náš revír Cidlina 1 B 411 009, hlavním a nejdůležitějším bodem je pro sportovní rybáře je fakt, že:

,,Zakazují se veškeré přesuny všech druhů ryb z a do uzavřeného pásma, s výjimkou přemístění ryb ulovených a na místě usmrcených sportovními rybáři, určených k osobní spotřebě v domácnosti sportovních rybářů."

Pro rybáře to znamená následují,

veškeré ryby, které si rybář rozhodne ponechat a odvézt domů ke vlastní spotřebě, budou před odchodem od vody na místě usmrceny! Až po jejich usmrcení si je rybář může od revíru odnést. Celé nařízení KVS najdete v příloze tohoto textu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu ryb a v případě jakýchkoliv pochybností o zdravotním stavu ryb či jiných anomálií v revírů mě prosím bez prodlení kontaktujte. Tato nebezpečná nákaza ovlivní naše hospodaření a sportovní rybolov přinejmenším ,,pouze" na několik málo měsíců, když se bude situace v ohnisku vyvíjet pozitivně. Ještě jednou vám děkuji, v případě dotazů jsem k dispozici.

,,Petrův zdar"

Ing. Ondřej Jedlička, tel. 728 338 686

předseda ČRS MO Žehuň


Dne 21.7.2020 došlo v rámci dobré spolupráce se spolkem Dobšané k doplnění kameniva na palisádě u Dobšického ramene. Chybějící kamenivo zajistil a uhradil spolek Dobšané, následně byl Mgr. Oldřichem Novotným převezen až na místo a ve spolupráci se členy ČRS MO Žehuň byl rozvezen přímo na palisádu. Tímto všem zúčastněným i spolku Dobšané z. s....

Naši partneři: