Místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Žehuň

samostatně hospodařící MO


Členové výboru nafotili v listopadu 2022, v souvislosti s revitalizací Žehuňského rybníka, neuvěřitelné množství bahenního sedimentu a kalu téměř na celém našem revíru od poltrub v Žehuni, přes Mlýnskou strouhu, starou řeku Cidlinu, soutok Mlýnské a Cidliny až k Badrům a dále. Na našem revíru bylo poškozeno životní prostředí. Fotodokumentace byla...

Dne 16.07.2022 se konaly oslavy 665 let od založení obce Choťovice. Součástí oslav byla i výstava místních spolků (hasiči, rybáři, myslivci, včelaři, malíři, atd.), které v Choťovicích dlouhodobě působí. Ani náš spolek na této výstavě nemohl chybět a na fotografiích si můžete i Vy tuto výstavu prohlédnout. Tímto obci Choťovice děkujeme za možnost...

Na Dobšickém rameni se opět konaly již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně chladné, ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 53 závodníků, z toho 26 dětí a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili do dvou věkových kategorií, a to děti do...

Naši partneři: