Výsledky voleb členské a ustavující výborové schůze

05.03.2018

Dne 3.3.2018 se v Dobšicích konala Členská schůze ČRS MO Žehuň, následně se konala ustavující schůze Výboru a Dozorčí komise s následujícími výsledky:

Členskou schůzí byl zvolen /aklamací/všichni přítomní pro/ předseda organizace Ing. Ondřej Jedlička

Členskou schůzí byli do Výboru a Dozorčí komise zvoleni /aklamací/všichni přítomní pro/:

Výbor MO:

Ing. Ondřej Jedlička

Ing.František Malý 

Mgr. Václav Wasserbauer

Jan Psota

Pavel Šamša

Vladimír Šamša

Josef Vaníček (čestný člen)

Dozorčí komise MO:

Mgr. Oldřich Novotný

Jaroslav Selichar

Pavel Bořek


Výborovou schůzí byly zvoleni do funkcí /aklamací/všichni přítomní pro/ :

Ing. František Malý - pokladník                                     

Mgr. Václav Wasserbauer - jednatel, výdej povolenek, administrace webu, statistiky          

Jan Psota - hospodář

Pavel Šamša - místopředseda

Vladimír Šamša

Josef Vaníček (čestný člen)

Tomáš Březina - zástupce hospodáře

Ustavující schůze Dozorčí komise (DK)

Předseda DK: Mgr. Oldřich Novotný

členové: Pavel Bořek, Jaroslav Selichar

Navržení funkcionáři vyslovili souhlas s přijetím navrhované funkce.


Děkujeme všem, kteří se schůze zúčastnili!