Upozornění na přístup k revíru - vjezd motorovými vozidly na soukromé pozemky

02.03.2018

Rádi bychom upozornili naše členy, že v žádném případě není dovoleno svými vozidly zajíždět na soukromé pozemky, pole, louky, atd. Tento prohřešek bude při přistižení řešen členy RS, domluvou, případně jinými kroky, v nejhorším případě za asistence majitele pozemku a PČR.
Toto se týká hlavně přístupu k Libněveskému rameni, kde bylo v posledních pár dnech, od zahájení lovu ryb na tomto úseku našeho revíru zaznamenáno několik případů, kdy rybáři byli schopni po soukromém pozemku - poli, dojet téměr až k místu, kde prováděli lov ryb.