Rybolov dětí a mládeže

19.07.2018

Tento článek vysvětluje podmínky rybolovu dětí a mládeže...

V poslední době se nám množí dotazy a stížnosti na způsob lovu dětí na našem revíru, čtěte následující řádky, abyste děti nekárali na základě zastaralých informací. Navíc pokud máte podezření na porušování rybářského řádu kontaktujte členy RS nebo Výboru. Sami se do sporu nepouštějte.

Zákon o rybářství ani jeho prováděcí vyhláška v současnosti vůbec nerozlišují různé kategorie rybářů, ať už jde třeba o děti, handicapované rybáře, sportovce atd. Takže zcela striktně vzato, chce-li dítě (věk nerozhoduje) lovit ryby, jak uvidíte následně, má stejná práva, ale i povinnosti jako dospělý rybář, a to za podmínek, které jsou uvedeny v následující tabulce (pozor naše organizace spadá pod ČRS).

Ještě Rybářský řád pro rok 2004, který vycházel z ustanovení zákona č. 102/63 Sb., vyhl. 103/63 Sb., původně uváděl, že mládež do 15 let (včetně), do konce kalendářního roku, v němž mladistvý dosáhl 15 let, mohl na vodách mimopstruhových lovit na 1 prut. Dětem do 10 let se povolovala a dosud povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů na jeden prut držitele povolenky staršího 18 let v rozsahu jeho oprávnění. Mládeži do 15 let se nepovoloval lov na živou rybku. Mládež od 16 do 18 let měla stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

ALE POZOR podle zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se doposud řídíme, se vůbec nerozlišují různé kategorie rybářů, ať už jde třeba o děti, handicapované rybáře, sportovce atd. Takže chce-li dítě lovit ryby, má stejná práva, ale i povinnosti jako dospělý rybář. Dětem do 10 let se povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů na jeden prut držitele povolenky staršího 18 let v rozsahu jeho oprávnění.

Autor: Mgr. Václav Wasserbauer

Použité zdroje: https://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad; https://www.casopisrybarstvi.cz/articles/show/1/za_jakyvh_podminek_smeji_lovit_deti; https://www.rybsvaz.cz/?page=legislativa/rybarsky_rad_2004