Rybářské slavnosti - ČRS MO Žehuň 1929 - 2019

06.05.2019

Dne 20.4.2019 se na Dobšickém rameni konaly již tradiční rybářské závody, které se letos uskutečnily v rámci Rybářských slavností u příležitosti oslav 90 let od založení Českého rybářského svazu MO Žehuň. Počasí bylo nádherné a již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 48 závodníků z řad dětí i dospělých. Úderem deváté zazněl startovní výstřel a závody odstartovaly. Již v prvních minutách závodů bylo mnoho závodníků úspěšných a lovili kapry, plotice nebo líny. V průběhu dopoledne dorazil i sokolník, který představil orla skalního a sovu pálenou. Závodníci, ale i kolemjdoucí si mohli vzít lovecké dravce i na ruku a vyfotit se s nimi, pokud měli zájem. Po celou dobu závodů nám občerstvení zajišťoval pan Biško z Nové Vsi se svým plně vybaveným karavanem, kde griloval výborné klobásy a točil dobré pivo a limo. Podél Dobšického ramene mohli závodníci a návštěvníci zhlédnout výstavku o historii i současnosti naší organizace, kde bylo na fotografiích zachyceno vysazování ryb, výlovy rybníků nebo brigádnická činnosti. Čas závodů ubíhal jako voda a úderem 14 hodiny zazněl další výstřel, který závody ukončil. Traťoví rozhodčí od závodníků vybrali karty s úlovky a organizátoři začali sčítat výsledky. To ale nebyl konec doprovodného programu. Výstřel, který ukončil rybářské závody, dal zároveň znamení mořské panně, která vyplula z vrchní části Dobšického ramene na pramici i se svým převozníkem. Mořská panna se znovu do Dobšic vrátila již podruhé, právě z důvodu oslav 90 let od založení MO Žehuň, proto aby zpestřila svou krásou a ženskými vnady ukončení rybářských závodů. Její plavba končila u palisády, kde se s ní mohli přítomní vyfotit a pohovořit. Po několika fotografiích organizátoři závodů přešli k vyhlášení vítězů rybářských závodů. Na prvním místě se umístil pan Pavel Horák se 451 body a získal kaprový set, na druhém místě se umístil pan David Matyáš s 332 body a získal feedrový set, na třetím místě se umístil pan Josef Šafránek s 232 body a získal rybářské křeslo. Celkem se ulovilo 51 kaprů a 329 ks bílé ryby. Vyhlášením výsledků závodů byly Rybářské slavnosti ve své polovině. Druhá polovina slavností se pak přesunula do sálu místního Dobšického šenku, kde od 20 hodin začínala rybářská zábava. Na zábavu přišlo celkem cca 60 hostů, k poslechu i tanci hrála hudební skupina TOX pana Jaroslava Trnky. Pro hosty byla připravena bohatá tombola, která gradovala po 23 hodině losováním deseti hlavních cen, mezi kterými bylo rybářské vybavení, celoroční povolenka k lovu ryb na revír MO Žehuň, ale i třeba domácí prase. Jako doprovodný program večera vystoupila skupina kankánových tanečnic ,,Chrtky z Polních Chrčic", které měly celkem dvě vystoupení a všem přítomným se jejich vystoupení moc líbila. Rybářská zábava končila kolem 2 hodiny ranní, kdy se všichni hosté pomalu rozcházeli do svých domovů.

Rybářské slavnosti se z našeho pohledu velice vydařily a i odezva veřejnosti, nejenom rybářů, byla pozitivní. Počasí nám přálo, ryby braly, mořská panna i sokolník a kankánové tanečnice dorazili a závodníkům i hostům večerní zábavy zpestřili program oslav. Tímto bych moc rád poděkoval nejen organizátorům slavností, ale i všem, co se slavností zúčastnili a v neposlední řadě i všem následujícím sponzorům: Obec Dobšice, NO production s.r.o., Rybashop - Rybářské potřeby pro rybaření Kolín, DOBŠANÉ, z.s. A pokládám si otázku, jak asi oslavíme 100 let od založení naší rybářské organizace příště...?

Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička

předseda MO Žehuň